...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތްޕޮޅި
ނ.
ހަނޑޫ ފޮޅަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ އެއްކޮޅު ގޮނިކޮށް ރުކު ފަތީން ވިޔެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫފޮޅި . ހަނޑޫފޮޅުން . ރެކުން . ބަތްފޮޅި . ބަތްޕޮޅިމަސް . ކުންޑަޅަމަސް . ކޮންޑޮޅޮ . ކޮކާމަސް . ވަތް . ވަތްކެނޑުން . ވަތްއެނބުރުން . ފޮޅުން . ގުންޑޮޅިކޮކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ