...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތްޕޮޅިމަސް
ނ.
ފަރުފަޅުގަޔާއި އެތެރެވަރީގައި ދިރިއުޅޭ، މަހެއް.
މިހުންނަނީ ބަތްޕޮޅި ބުރަށެވެ.
މަހުގެ ކުލަޔަކީ އަޅިކުލަޔާއި މުށިކުލައެވެ.
ކޮތަރިބަޔާއި ނިގޫފަތުގައި ހުންނަނީ މުށިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުންޑަޅަމަސް . ކޮންޑޮޅޮ . ކޮކާމަސް . ގުންޑޮޅިކޮކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ