...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތްޖެހުން
މ.
ހަނޑުލު ބޮނޑިބަތް ފޯލިކޮށް އޮޅައި މިލުވާފައި ހުންނަ ކެޔޮފަތަށްލައި އޭގެ ދެކޮޅު ބަންދުކޮށްލުން.
މިކަން ކުރަނީ ބަދިގޭ މީހުންނާއި މެދުރި މީހުންނެވެ.
މިއީ ރަސްމީ ގޮތުން އޮލީ ކިޔަވާއިރު ކައްކާ ބޮނޑިބަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ