...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލަ
އ.
(1) ހޭ އަރުވައިލުމަށް ބުނާ ބަހެއް.
(2) ކަމެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުވަތަ، ލުއިކޮށްލުމަށްޓަކައި ބަހުގެ ފަހަތަށް ގެންނަ އަކުރެއް.
މިސާލު.
(ހ) އައިސްބަލަ! (ށ) ގޮސްބަލަ! (ނ) ދީބަލަ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހިއްލުން . ހިމަނައިލުން . ހިލަނބަށްދިއުން . ހިލަމާދިއުން . ހިލާލުން . ހިޔަނިގައު . ހޭހަން . ހޮރޮ ޖެހުން . ނަރުސް . ނަދޮޅުވައްގަނޑު . ނާސަރީ . ނާޒިރު . ނިކަން . ނުސްޚާ . ރަނި . ރަންނަބަނޑޭރިކަން . ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. . ރަވޯ . ރަސީދު . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރަޙުމަތްތެރި . ރަޙުމަތްތެރިން . ރަޙުމަތްތެރިކަން . ރަޙުމަތްތެރިވުން . ރޮނޑު . ބަނދަރުކަލާސީން . ބަނޑޭރި . ބަންޑާރަބެލުން . ބަރުނާމާޓަރު . ބަރުސޮރު . ބަކަރިގޮވި . ބަލަދު . ބަލަ . ބަލަދު . ބަލާބެލުން . ބަގީޗާ . ބަޔޯގާ! . ބާކީކުރުން . ބިލެތާދިޔުން . ބުން . ބުރުޒުބަނޑޭރި . ބުޅިމަތިކުރުން . ބުމަރު ޖަހައިގެން އިނުން . ބެންކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ