...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލާ
ނ.
(1) ބޮޑެތި އާފާތް.
(2) އމ.
ބެލުމަށްކުރާ އަމުރު.
(3) ބެލުން، މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުމަ . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޮ . ހަންނޮޅުން . ހަޅަޖެހުން . ހައިކަން . ހައު . ހައުރުދަން . ހައުދަހައި . ހަވަރުއެއްވުން . ހަވޭލި . ހަމަވައިޖެހުން . ހަމަވުން . ހަތަރުފަރާތުންތެދުއުއިއެރުން . ހަތްހައިކަ . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަލުއިކަން . ހަސް . ހާޅަހަންކޭ . ހާލިހެދުން . ހާސާ . ހާސްކަން . ހާޑުހައް . ހިން . ހިބަން . ހިބަމަސް . ހިކިފިންދަނޑި . ހިއަ . ހިއަނިގައު . ހިއާ . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިމެރިތޮޅި . ހިތަނަކަތް . ހިތިރަހަ . ހިތިއެޅުން . ހިތިވަނުން . ހިތުންކިޔުން . ހިތުދަސްކުރުން . ހިތުދަސްވުން . ހިލަންހުވަން . ހިލަވަޅު . ހިލާލުން . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ހިޔަދެވިކަމަނާ ބޯ . ހިޔަތޮނަ . ހީވި . ހީލިކެރުވުން . ހުންއައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ