...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލާބަލަ
އމ.
(1) އަނެކާއަށް އެއްޗެއް ދެއްކުމަށް އެދިގެން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
(2) އ.
ހޭއަރުވައިލުމަށް ނުވަތަ ހައިރާންކަން ފާޅުކުރުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ