...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލިނެގުން
މ.
(1) ހަމުން ބަލިފާޅުވުން.
(2) ވިޔާތްގާއި ބޯވަ، ފަދަބަލިބަލި މުލުން ލުއްސައިލުން.
(3) ބައެއް ގަސްގަހުން ބަލިފާޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ