...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލިކަށި
ނއ.
(1) ހަށިގަނޑު ނިކަމެތި.
(2) ވަރުދެރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުކަކުނި . ހީރިކަން . ނާޒުކު . ނިކަމެތި . ނިކަމެތިކަން . ނިކަމެތިވުން . ނިކަމެތީން . ކަމީނާ . ކަމީނާކަން . ކަމީނާވުން . ފޫޅު . ދެރަވަރު . ތަފިލި . ލެޅެބަލިވުން . ލޮޅެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ