...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލިކަން
ނއނ.
(1) ވަރުދެރަކަން.
(2) ބަލިވެއުޅޭކަން.
(3) ނ.
އުފެދިފައި ހުންނަ ބަލި.
މިސާލު:
މިއުޅެނީ، މީނާގެ ފައިގައި ބަލިކަމެއް ނަގައިގެންނެވެ.
(4) (ޏ،ސ) މޭވާފަދަ ތަކެތީގައި ހުންނަ ލައްލައްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާންތިކަން . ނިދިންހޭލުން . ނިދުން . ބުރަހެލިކަން . ކަންނެލިބަލި . އޮނިވަކިބަލިކަން . ވަރުބަލިފިލުވައިލުން . ވަރުބަލިފިލުވުން . ވަރުދެރަކަން . ވާޅު . މުލެބަލިކަން . ތާޒާކަން . ލަހިކަން . ލޮޑުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ