...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލިއެރުން
މ.
(1) ބައްޔެއް އެކެއްގެ ގައިން ނުވަތަ އަނެކަކުގެ ގަޔަށް ނުވަތަ އެކައްޗަކުން އަނެއްކައްޗަކަށް ފޯރުން.
(2) އެއްރަށުގައި އުޅޭބައްޔެއް އަނެއްރަށަކަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯފުއްޕިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ