...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލިމަޑުކަން
ނ.
(1) އެބައްޔެއްގައި އުޅޭތާ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ބަލިބަލި.
(2) ހަމުންނަގާ ނުރައްކާތެރި ބަލި.
(3) ރޯގާ.
(4) ވެއްޓޭބަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާވުން . ދަމުހިނގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ