...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލިމީހާ
ނ.
ބަލިވެ އުޅޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިސްޓީރިޔާ . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ބަލިބަލާކަށިގަނޑު . އާހަދިޖެހުން . މަރުބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ