...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަގިޔާ
ަނބުރާ ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ރޮއްޖަކުން ދެހިރު ދޭތެރެގައި ފިތިފައި ހުންނަ ގޮތަށް ޖަހާ މަޅިތަކެއް.
(2) ދިވެހިލިބާހުގެ ބޯވަޅު އަޅާއިރު، ޖަހާފައި ހުންނަ ބަގިޔާގެ ބަދަލުގައި އެޅުމަށް ކަސަބާއި ފަށުވިން ނުވަތަ ބަރަނިން، ތަފާތު ކުރެހުމެއް ގަތާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްރޮދި . ހޯރަފިޔަޔަށް ގެތުން . ރަންހިރު . ރައްކާ . ރޮދިޖެހުން . ބަގިޔާ . ބަގިޔާޖެހުން . ބޯވަޅު . މަކުނުތުނޑަށްގެތުން . ފަންކާކިނާރި . ތިރީކައިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ