...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަގިޔާޖެހުން
މ.
(1) ރޮދި ހަރުކޮށްގެން ބަގިޔާއަކަށްވާ ގޮތަށް ތިނޯހުން ރޮދި ޖެހުން.
(2) ފަލިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ