...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަގީޗާ
ނ.
ބާވަތް ބާވަތުގެ ގަސްތައް ތަރުތީބެއްގެ މަތިން އިންދައި ބަލަހައްޓާ ތަންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްބަގީޗާ . ބަގީޗާ ކުރުން . ބަގީޗާގަސް . ބޯތަށި ބަގީޗާ . ބޯތަށިގެސް . ކަނީރު . ކަންފަތްބަގީޗާ . އަނބުމަސާލަ . އާޑަތޯޑަ . މައުބަގީޗާ . މާޅިކަ . ފަތްހިމަބަގީޗާ . ފުޅައް ބަގީޗާ . ފެންދިނުން . ފެޅަށްގެހެ . ފެޅައްގެހެ . ފެޅައްގެސް . ދޮންފަތްބަގީޗާ . ގުލިސްތާނު . ގުލްޒާރު . ގުލްޝަން . ޑަރޯގާ . ޒޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ