...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަގީޗާގަސް
ނ.
(1) ފަތްވެރުން މަދު ބިޔަނުވާ ރީތިގަސް.
މިސާލު:
ދޮންފަތް ބަގީޗާ، ފަރުދާ ބަގީޗާ.
(2) ރީއްޗަކަށް އިންދާ، ބިޔަނުވާކަހަލަ، މޭވާނާޅާ ގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮންފަތްބަގީޗާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ