...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަގުޑި
ނ.
(1) ދެއަތުން އޮޅުލައިގަންނަ ގޮތަށް މީހެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި، ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ބައްދާ ބެއްދުން.
(2) ލައްޓި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފައިގަތުން . ބައިބަލާ . ބައިބަލާއެރުން . ބައިލިބުން . ބަގުޑިލުން . އަރާބެއްދުން . އަތްގުޅި . އޮޅުލައިގަތުން . ވަޅަބެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ