...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސަޅު
ނ.
ވަޅު ކުރަތްޕެއްގެ ސިފައިގައި ކުޑަކޮށްތިބޭ ފެހިކުލައިގެ ދިރޭ އެއްޗެއް.
މީގައި ވަރަށް ގަދަ ނުބައި ވަހެއް ދުވާނެއެވެ.
މިގިނައިން އުދުހެނީ އިރުއޮއްސޭ އިރުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ