...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސްކަވައިލުން
މ.
ކަމަކާމެދު ދޭލަފައެއް ގަބޫލުނުކޮށް ތިމާއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އެކަމެއް ކޮށްގެން ދެރަލިބުނީމާ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އޭނާ އެކަން އެކުރީ ނުވަތަ ކަލޭ ތިޔަކަން ތިޔަކުރީ އަހަރެންގެ ބަސް ކަވާލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ