...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސްތާ
ނ.
އެއްޗެހި އަޅައި ތުންފަހައިފައި ހުންނަ ގޯނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުބައިއެއްޗެހި . ބަންބުޑި . ބައިކަނޑި . ބަސްދާ . ބަސްދާޖެހުން . ބާޑީ . ފަޑައްކު . ފަޑައްކުތެޅުން . ދާގީނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ