...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސްގިނަ
ނއ.
(1) އަނގަގަދަ.
(2) ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަން . ހުދުފުށް . ނިޔާމަ . ރޯދިހުރުން . ބަހަބޯ . ބަފައިން . ދޯނިފަހަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ