...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑަ
ނ.
(ސ) (1) ކެޔޮގަހުގެ ގަސްގަނޑު.
(2) ޒުވާރީގެ އޮށްތައް ނޮޅައިލީމާ އޮންނަ ކަރުގަނޑު.
(3) (ޏ) ގަޅި.
(4) (ލ) ބަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ