...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑަމަށްދިޔުން
މ.
މަތީ ކިބައިގައި ހުންނަ ދޯންޏެއްގެ ދަށް ފަރާތުން ފަސްކަންޏާ ހަމައަށް ދިއުން.
މިތަނަށް ދަނީ ކުރީގައި އޮންނަ ދޯނިންއުކާ އެމުން މަސްބޭނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ