...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑާދަނޑި
ނ.
(ސ) ފަސޭހައިން އެއްއަޑާއެކު ބިންދާލެވޭ ކަހަލަ ދަނޑި.
އާންމުކޮށް މިނަން ކިޔަނީ ދިއްގާގަހުގެ އާރުނުލާ ބާވަތުގެ ދަނޑިއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ