...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިހަރު
ނ.
(1) ބޮޑުބަޑި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށާއި އެގޮތައްވުމަށް ބާއްވާ ގާޑިޔާ.
(2) ބުރުޒުގައި ބޮޑުބަޑި ބަހައްޓާން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ