...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިބަޑި
ނ.
(1) މެދުރީ ބޭކަބަލުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފާރުން އަތިރީގައި ކުޅުއްވާ ކުޅިވަރެއް.
(2) މަޖާޒު:
ރުޅި އައިސްގެން ކުރާ އަންގަދަތަކެއް ނުވަތަ، އުޅޭގޮތްތަކެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުވެބަޑިބަޑިޖަހައިފައިދިއުން . ދެބަޑިބަޑިންޖަހައިފައިދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ