...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިބޭސް
ނ.
ބަޑި ގޮއްވަން އަޅާ ކަޅުކުނޑި، މިހަދަނީ، ދެއްޔާ ބާރޯޒާއި، ކައްސަނދުވާނި އެއްކޮށްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާ . ރުއްނަރު . ބަޑިބޭސް މުގުރާ މީހުން . ބަޑިބޭސް މުގުރުން . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން . ބާރޯޒު . ބޭސް . ކުނބުރު . ކޮތަޅުކެނޑުން . އަލިހޮޅި . އަލިނަރު . މަގުބޭސްއެޅުން . ފައިދޮށުފުރޭތަ . ފަޓާސް . ފުއްވަޅު . ފުއްވަޅުބޭސް . ލޮނުމެދު ފަޓާސް . ގޮއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ