...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިކުޅި
ނ.
ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަތާސާ . ބަޑިކުޅިމައު . ބަޑިކުޅިމާ . ކުޅި . އަދަރަކީދަގަނޑު . އަތުބަޑިކުޅި . އަތުކުޅި . އަލިފާނުކުޅިވަރު . މާކުނބުރުވާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ