...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިކުޅި އުނބު
ނ.
އިހުގައި ބަޑިކުޅީގެ ބޭސް އަޅާން ގެންގުޅުނު އުނބު.
މިކަމަށް ބޭނުންކުރަނީ ދިގުކާށީގެ އުނބެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ