...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިކުޅިމައު
ނ.
ބަޑިކުޅިގަހުގައި އަޅާ މައު.
މިމާ ހުންނާނީ ހޮޅިއެއް ހެންނެވެ.
މީގެ ހުދުމަލާއި ފިޔާތޮށިމަލާއި ރަތްމާ ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިކުޅިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ