...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިކޮޅު
ނ.
(1) ރަދުން ޢިއްޒަތުގައި ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަރިހުގައި ގެންދާ ބަޑިކޮޅު.
މިހިފައިގެން ހުންނަ މީހާ ހުންނާނީ ރަދުންގެ އެންމެ އަރިހުގައި ވާތްޕުޅު ފަރާތުގައެވެ.
މިއީ ތިލަލީ ބަޑިކޮޅެކެވެ.
(2) ބަޑި، މިބަހުގެ އެންމެ މާތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިކޮޅު . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ