...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިއެޅުން
މ.
(1) މަހުގެ ނަގޫފަތުން ލޮނުގަނޑުގައި ޖެހުން.
(2) މަސްފެން މައްޗަށް އެރުމުގައި، ނުވަތަ އަޑިއަށް ދިއުމުގައި އަޑު އިވޭގޮތް ހެދުން.
(3) ބަޑިއަކަށް ލައިފައި ތަވީދެއް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ