...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިފަސްގަނޑު
ނ.
އަމާޒަށް ބަޑި ޖަހާން ދަސްކުރަން ހަދައިފައި އޮންނަ ފަސްގަނޑު.
މިއީ އުސްކޮށް ފުޅާކޮށް އޮންނަ ފަސްގަނޑެކެވެ.
މި ފަސްގަނޑު އޮންނަނީ އެދުވަސް ވަރެއްގައި އެކަމަށް ހަމަޖައްސައިފައި އޮންނަ ތަނެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ