...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިދަނޑިއެޅުން
މ.
(1) ބަޑިދަނޑީން އެއްޗެއް އޮބެހެއްޓުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުލައްވާ ގަދަކަމުން ކަމެއް ކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ