...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިތެޅުން
އްޖެހުން.
(2) ދިގުދަލަށް މަސްލެވުން ފަދަ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ފެންގަނޑުގައި ދަނޑިން ނުވަތަ އަތުން ތެޅުން.
(3) ފޮތިގަނޑެއް އަޑުގޮވާ ގޮތަށް ވަޔާ ތެޅުން.
(4) ހިނގޭ ގޮތަކުން އަނދެގެން ހުންނަ އެއްޗަކުން އަޑު ގޮވުން.
(5) މަޖާޒު:
މީހަކާ ދިމާޔަށް ވަރު އަރުވައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ