...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިލުން
މ.
(1) ފިހިގެން ފޮޅުނެގުން.
(2) ތެލުލާ އެއްޗެހީގައި ބޮކި އުފެދުން.
(3) ލޭފެން ނުބައިވެގެން ހަށިގަނޑުގެ ހަމާ މަހާދެމެދަށް ފެން ނުވަތަ ދޮސް ފަދައެއްޗެއް އަރައި ފުއްޕުމަކާއެކު ތަންތަން އުފުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ