...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑީލާ
ނ.
ބަޑިޔަށް ބޭސްގަންނަވަން ގެންގުޅޭ ހިމަ ދަގަނޑެއް.
މިއޮންނާނީ އެއްކޮޅަށް ފަލަކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ