...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޓަރު
ނ.
ގެރިބަކަރިފަދަ ތަކެތީގެ ރޯކިރުން ވަކިކޮށްގެން ނަގާ، ތެލުގެ ބައި ހިމެނޭ ކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޓަރުބިސްކޯދު . ބަޓަރުބޯންޗި . އިސްޕަންޖުކޭކު . މާޖަރީން . ތެއްލުން . ގިރިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ