...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޓަރުތޮޅި
ިކުލައިގެ ތޮޅިޔެއް.
މިހުންނާނީ، އާދައިގެ ހިމެރި ތޮޅިޔަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ބޯކޮށެވެ.
އޮށްތައް ހުންނާނީ ފޯލިކޮށް ހުންނަފާޑަށެވެ.
ހިމެރި ތޮޅީގެ އޮށަށްވުރެ ބޮޑެތިވާނެއެވެ.
މިއީ ބޭރުގައި ކެހެރި ހުންނަ ތޮޅިޔެކެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް ކައިވަތެއްހާ ދިގުމިން ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޓަރުބޯންޗި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ