...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޔާނާ
ނ.
(1) ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވުނު ކަމުގެ ހެއްކަކަށް ގަންނަމީހާ، ވިއްކާމީހާޔަށް އަގުން ދޭބައެއް.
(2) ފިރިހެނަކު އަންހެނަކަށް އިންމަތިންދޭ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިއަނާކޮޅައުން . ބައިއަނާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ