...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޔާނާ ދިނުން
މ.
(1) ވިޔަފާރި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަގުން ބައެއްދިނުން.
(2) އިންނަމަތިން އަންހެނަކަށް އެއްޗެއްދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިއަނާކޮޅައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ