...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޖިޔާ
ް ހިއްކާލައި.
ރޮށިހަތަރު ބަޔަށްބައިކޮށް މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކުން ތިންކަނަށް ވާގޮތަށް ގޮށްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އެގޮށްޓަށް (ބަޖިޔާ ހެދުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ގިލެތުގައި ރޯފިލުވާފައި (ހުރިމަހުން) މަސްއަޅައި ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ތެލުލައިގެންނެވެ.
މިފިހެފައިވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޖިޔާ . އަލަފަތުބަޖިޔާ . ސަންބޯސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ