...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޠަލާ
ނ.
(1) ހިތްވަރުގަދަކަމަށް މަޝްހޫރު އަންހެނާ.
(2) ދީނާއި ގައުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި ގުރުބާނީ ތަކެއްވެފައިވާ އަންހެނާ.
(3) ފިލްމާއި ތަމްސީލުތަކުގައި އެންމެ މުހިއްމު ބައިކުޅޭ އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮންހިޔަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ