...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޠަލު
ނ.
(1) ހިތްވަރުގަދަކަމަށް މަޝްހޫރުމީހާ.
(2) ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެފައިވާމީހާ.
(3) ފިލްމާއި ތަމްސީލުތަކުގައި އެންމެ މުހިންމުބައި ކުޅޭމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީރޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ