...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާ
) އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ފޫގޮސްފައިވާ ލޯވަޅު.
(8) އަންހެންލޯފިނދު.
(9) ކުޑަކުދިންގެ ބަހުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ނުވަތަ ލިޔެފައި އޮންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް.
(01) ބައެއް ސުވާލު ކުރާއިރު ފަހަތަށް ގެންނަ އަކުރެއް.
މިސާލު:
މިގޭގައި މީހަކުއުޅޭބާ? ގަންނާނެއްބާ?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ހަށަވާދަ . ހަނދާން . ހަނދި . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނޑޫ . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނަފަސްބިން . ހަނާކަފަ . ހަނިހޯސާ . ހަނިވަތް . ހަންމަޅި . ހަންފީމިޔަރު . ހަންދަ . ހަންދަރު . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކޮކާ . ހަންޑިވޮށް . ހަންޑިމޮޔަ . ހަންޖެހުން . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރު . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަރުކުރުން . ހަރުކޮށް . ހަރުއަޑު . ހަރުފަ . ހަރޮށި . ހަރޮނގުހިކާ . ހަބޭސް . ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަކަވެޅާ . ހަކަތަ . ހަކަތަދޫވުން . ހަކަތަޖެހުން . ހަކިގޮޅާ . ހަކުރު . ހަކުރުބޮލި . ހަކުރުބޮޑުއައްޕަން . ހައިވަކަރު . ހައިޑުރިޖަން . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައްމަތަކުރުން . ހަވަރުބަލިކުޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ