...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާހު
ނ.
ޝަހުވާނީބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދެހިރާ . ރަންހިރު . ރަތްކަންދާލި ލިބާސް . ރިހިހިރު . ރޮދިޖެހުން . ބަނދަރުން ކައްސާލި . ބަނޑިޔާބުރު . ބަނޑިޔާކަރު . ބައިކުރަންފެހުން . ބައިކުރުން . ބަދަން . ބަގިޔާ . ބުރިކަށީފަތި . ބޯވަޅުއެޅުން . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ކަނޑުކުލަ . ކަރުވަޅު . ކަލަރު . ކަސަބުނެގުން . ކަސަބުގަނޑު . ކޮނޑުކެނޑުން . ކޮނޑުފަތި . އަރިކަރު . އަބާ . އަތުކުރި . އަތުކުރިއަރުވައިލުން . އަތުކުރިއެރުވުން . އަތުކުރިއޮޅައިލުން . އަތުކުރިފޮތިގަނޑު . އުނގަށްއެޑުން . އޮށްބޭސް . ވަށްބަގިޔާ . މައިފަތި . މުޙައްނިކު . ފަންކާތުނޑަށްގެތުން . ފިރިހެންބޭސް . ފޮތިބޯވަޅު . ދަރުހިފުން . ތިރީކައިރި . ތުޑެފަޓާ . ގަތައިފެހުން . ގޮށްބައި . ސަގަންގޫރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ