...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާނި
(3) އަޑިން ފެންމައްޗަށް އަރާއޮއިވަރު.
(4) ނަނަކަށް އަމުނައިގެން ދުއްވާ ސަޑުނެތް ހަވަޔެއް.
(5) ލަކުޑީގެ އޮޅުފަށް.
(6) ހަތްބޮޅު އުއީގެ ކެއްޓު.
(7) ނަނު އެއްލާން އަތަށްކަހާލާ މިންވަރު.
(8) ކ.
އާދޭ.
މިމާނާގައި މިބަސް ކިޔާ އުޅެނީ "ބަނދި" ފަދަ އެއްޗެތީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅު . ރިވެލި . ބަނޑަށްދެމުން . ބައުނި . ބާނބުޅާ . ބާނިބުރު . ބާނިއެރުން . ބާނިއެޅުވުން . ބާނިދެމުން . ބާނިވެއްދުން . ބާނިލާއެރުން . ބާނިލުން . ބާނިގަނޑު . ކިރުޅިހުނިހައް . އުދަ . އުދަބާނި . ވައިރޯޅި . ވައިރޯޅިވުން . ވެޅުލް . މާބާނި . މާބާނިދެމުން . މޫނުންބާނި . މޮއި . މޮއިލުން . ފަންއިސްތަށިގަނޑު . ފަކުލް . ދިގުރާޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ