...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާނިވެއްދުން
މ.
(1) އޮއިވަރުގެ ސަބަބުން ފުއްޓަރުބޭރު ތޮށި ދޮށުގައި ނުބިއްދާ ރާޅު ދެމުން.
(2) މާކަނޑުގައި ހިނގާ ދިގުރާޅު، އޮއިވަރުގެ ސަބަބުން ކަނޑު އޮޅިތަކުން އަތޮޅުތެރެއަށް ވަންނަމުން ދިއުން.
(3) ކަނޑުގައި އުފެދޭ އޮއިވަރުގެ ސަބަބުން ފަޅުތެރޭގައި އޮއިބާރުވެ ފަޅުތެރެއަށް ބާނިއައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާނިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ