...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާނީ
ނ.
(1) ކަމެއް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ވުޖޫދަށް ގެނަސް އެކަން ފެށިމީހާ.
(2) ތަނެއް އުފެއްދިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުބާނިއިސްތަށިގަނޑު . ބަޠަލާ . ބަޠަލު . ބަޠަލުން . ބުޅިބޯ . މުއައްސިސު . ސިބިބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ