...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރަ
ނ.
(1) އެއްދިހަދޭއް.
(2) 21.
(3) އެގާރައާއި ތޭރައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
(4) ދޮޅަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުހަނޑޫ . ހަންދަރު . ހަރުކޮށް . ހަކަތަ . ހަތްދޮޅަސް . ހިލަފުއްޕުން . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ހުޅަނގު ވިނައަށްވުން . ހޫރައިލުން . ހެންވޭރުޓަކި . ހެސް . ހޮނުގުގުރި . ނަރުނަގާފާދިއުން . ނަމުރު . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ރައްދުއަޑު . ރަތްހިނި . ރިނދަވާލި . ރޮށިފޮޅިކޭން . ރޮކެޓު . ބަނޑުހަނޑޫ . ބަންޑާރައޮޑި . ބަތާހިނގުން . ބާރަބައިންބައި . ބާރަދުވަސް . ބާރަލަ . ބާރަގަން . ބިބީ . ބޫން . ބޮލިކޮއްޓޭ . ބޮލިފާ . ބޮޑުބުމަރު . ބޮޑުގުގުރީގައި ވާޖެހުން . ކަށިހިނި . ކަނޑި މިޔަރު . ކަނޑުތިލަ . ކަންކަށްޓަށް އަތްދޮވެލުން . ކަކަ ކަކައަޅައިހުނުން . ކައްސައިލުން . ކަޑަބޮއް . ކަޑަބޮއްޖެހުން . ކިނބިހި . ކުޅުދުއްފުށީރޯނު . ކުކުޅުކާށި . ކުޑަރިޔާ . ކޮއްޓޭ . ކޯރުން . ކޯމަސް . އަހަރުދުވަސް . އަނދުން މިޔަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ